Beslut om vaccinationsbevis för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar gäller från 1 december 2021

Regeringen har beslutat om en ändring i begränsningsförordningen som möjliggör användning av vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

– Syftet med vaccinationsbevisen är att minska smittspridningen genom att ha så få smittkedjor som möjligt, samtidigt som vi fortfarande kan ha större publik på till exempel teatrar eller idrottsarenor, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande om regeringens beslut.

Vaccinationsbevis införs från och med den 1 dec vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 100 deltagare. Arrangörer som använder vaccinationsbevis behöver inte begränsa sin verksamhet i enligt med Folkhälsomyndighetens föreskrifter.

För sammankomster och tillställningar där vaccinationsbevis inte används ska deltagarna ha en anvisad sittplats, maxantal per sällskap är 8 personer och det ska gå att hålla ett avstånd om 1 meter mellan varje sällskap.

Personer under 18 år och personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot covid-19 är undantagna. Vaccinationsbeviset är en del av det så kallade covidbeviset.