Samlad information med anledning av corona/covid-19

Valdemarsviks kommun följer händelseutvecklingen av det nya coronaviruset, Covid-19, och utgår från ansvariga myndigheters rekommendationer för att på bästa sätt kunna förhindra och hantera en eventuell smittspridning i vår kommun. Vi arbetar för att förbereda oss på olika sätt och samverkar med region, länsstyrelse och övriga kommuner i länet.

Folkhälsomyndigheten har gjort bedömningen att risken för att upptäcka fall av det nya coronaviruset, covid-19, i Sverige är fortsatt mycket hög. Risken för allmän spridning i landet bedöms även den som mycket hög.