Hög tid för en uppdatering från byggnationen av Lovisebergs förskola

Det som händer nu på plats är att man har kopplat ihop fjärrvärmeledningar som går ute vid Norrgatan med ledningarna in på Förskolegränd som sedan kommer att ge värme till förskolan.

Förberedelse av mark och grundarbeten är klara, så nu väntar vi bara på…

Nu blir det SPÄNNANDE för under vecka 4 kommer transporterna med husmodulerna och den spännande monteringen av förskolan startar.

/Mimmi Trysberg