Det rullar på…

Ja denna fredag har vi inte så mycket att framföra förutom att arbetet kring förskolan rullar på i linje med vår tidsplan.

  • Markarbetet för förskolan på Sörby är igång sen några veckor.
  • Arbetet med nya parkeringsplatser vid Sörby är klart, asfalteringen kommer ske längre fram i vår.
  • På kontoret har vi bygg- och planeringsmöte och vi är i fas med vårt tidslinje.
  • Personalen har gjort en utvärdering vad de anser vara det viktigaste för barnen gällande en flytt till en ny förskola. De 4 viktigaste faktorerna är, Trygghet, känd pedagog, kamrater och förberedelse.

Önskar alla en trevlig helg!