Barnens röster

Under våren kommer jag träffa barn i olika åldrar i ett antal fokusgrupper, för att prata med dem om nybyggnation och vad det är viktigt att tänka på ur deras perspektiv.

Den här veckan har jag träffat fem barn födda 2014 och lyssnat till deras syn på några frågor när det gäller flytt och nybyggnation. Dessa fem kommer inte att beröras av flytten, då de ska börja förskoleklass, men de har många års erfarenhet av förskola.

Vet ni om att det ska byggas nya förskolor?

Ja, det vet merparten av dem och att en ska ligga bredvid Sörbyskolan

Vad är viktigt att tänka på vad förskolan ska utrustas med inne och ute?

Leksaker som dockor, Barbies, pysselsaker,” lejon”, gungor, spindelgunga, klätterställning, sandlåda och blommor.

Ska det finnas cyklar på gården?

Det var ingen självklart att det måste finnas cyklar. De hade olika åsikter i den frågan.

Vem ska bestämma om vilka barn som ska gå på Sörby förskola vs Lovisebergs förskola?

Mamma och pappa, rektor, fröknar och barnen.

Är det viktigt att en känd ”fröken”/pedagog måste följa med barnen som flyttas till Sörby?

Efter en stunds diskuterande i gruppen enades de om att en är nog bra och att det är helt ok att det blir ”nya” fröknar /pedagoger.

Hur tänker ni kring frågan om man ska tänka på vilka som är kompisar och att det i så fall är viktigt att kompisarna flyttas tillsammans och får gå på samma avdelning igen?

Första svaret från ett barn var att hela gruppen ska flyttas, men sedan gick meningarna lite isär men svaret blev till slut att det inte är jätteviktigt för nya kompisar kan man ju alltid få.

Mimmi Trysberg

Rektor