40 år senare… nu bygger vi nya förskolor!

Hösten 1977 invigdes Lovisebergs förskola med pompa och ståt. Förskolan var en av Sveriges modernaste med två stor lekhallar i mitten med öppningsbara tak. På förskolan fanns två avdelningar som ansvarade för barn i åldern 3-6 år och två avdelningar med lekskola. I köket fanns en kokerska och ett ekonomibiträde som lagade all mat från grunden och en dag i veckan var barnen själva delaktiga i att laga sin lunch.

På den tiden fanns ingen förskoleklass utan sexåringarna gick på ”Lekis” på Lovisebergs förskola. De flesta barn hade sin barnomsorg hos en dagmamma – framför allt de barn som var yngre än tre år. Dagmamma/dagbarnvårdarna var på den tiden 20 till antalet och de kom och lämnade ”sina” sexåringar till lekis och passade också på att nyttja den fina utemiljön med en särskilt designad rutschkana av vår konstnär Milan Vobruba.

Nu finns det inga dagbarnvårdare/pedagogisk omsorg kvar i Valdemarsvik och vår trotjänare Loviseberg har växt under 42 år till nio avdelningar och man har under åren behövt utöka i provisoriska lokaler i nedlagda Lovisebergskolan, samt hyra paviljonger.

MEN nu kommer det att byggas två nya förskolor där Sörby förskola är först ut och ska stå färdig hösten 2020. Den andra förskolan kommer att byggas bredvid den nuvarande förskolan på Loviseberg och står färdig juni 2021, då vår trotjänare från 1977 kommer att rivas.

Ni kommer att kunna följa bygget på hemsidan och ny information kommer att publiceras var fjortonde dag på fredagar.

Hälsningar,
Mimmi Trysberg
Rektor