Nyheter: Planbesked

Detaljplan för Ringarums Prästgård 1:48

För fastigheten Ringarums Prästgård 1:48 har Miljö- och byggnämnden gett positivt planbesked, för att upprätta en ny detaljplan för bostadsändamål. Kommunstyrelsen har 2021-03-15 § 26 beslutat att planarbetet för Ringarums Prästgård 1:48 skall avbrytas. VALDEMARSVIKS KOMMUN Sektor samhällsbyggnad & kultur

Tillägg till byggnadsplan för del av Gusum

För del av Gusum samhälle har Miljö- och byggnämnden gett positivt planbesked för att upprätta ett tillägg till ”Förslag till byggnadsplan för del av Gusum” lagakraftvunnen 1945-07-03. Status i planarbetet: Planarbetet har ännu inte inletts. VALDEMARSVIKS KOMMUN Sektor samhällsbyggnad & kultur

Detaljplan för Lustjakten 4, del av

För fastigheten Lustjakten 4, del av, har Miljö- och byggnämnden gett positivt planbesked, för att upprätta en ny detaljplan för bostadsändamål. Status i planarbetet: Planarbetet har ännu inte inletts. VALDEMARSVIKS KOMMUN Sektor samhällsplanering & kultur

Detaljplan för Gryts Prästgård 1:38

För fastigheten Gryts Prästgård 1:38 har Miljö- och byggnämnden gett positivt planbesked, för att upprätta en ny detaljplan för bostadsändamål. Status i planarbetet: Planarbetet har ännu inte inletts. VALDEMARSVIKS KOMMUN Sektor samhällsplanering & kultur