Detaljplan för Lustjakten 4, del av

Lustjakten 4 situationskarta

För fastigheten Lustjakten 4, del av, har Miljö- och byggnämnden gett positivt planbesked, för att upprätta en ny detaljplan för bostadsändamål.

Status i planarbetet:

Planarbetet har ännu inte inletts.

VALDEMARSVIKS KOMMUN
Sektor samhällsplanering & kultur