Tillägg till byggnadsplan för del av Gusum

Fastigheter som berörs av byggnadsplanen, lagakraftvunnen 1945-07-30.

För del av Gusum samhälle har Miljö- och byggnämnden gett positivt planbesked för att upprätta ett tillägg till ”Förslag till byggnadsplan för del av Gusum” lagakraftvunnen 1945-07-03.

Status i planarbetet:

Planarbetet har ännu inte inletts.

VALDEMARSVIKS KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad & kultur