Detaljplan för Gryts Prästgård 1:38

För fastigheten Gryts Prästgård 1:38 har Miljö- och byggnämnden gett positivt planbesked, för att upprätta en ny detaljplan för bostadsändamål.

Status i planarbetet:

Planarbetet har ännu inte inletts.

VALDEMARSVIKS KOMMUN
Sektor samhällsplanering & kultur