Kajens Glass, Våfflor & Nöje

Äkta Italiensk glass / Våfflor / Matvåfflor / Kaffe och en hel del nöje!
Mitt  i hamnen i Valdemarsvik.

Öppettider
11-21 under sommaren

Tillgänglighetsanpassningar för rörelsehindrade

FÖRETAGKajens Glass/Våfflor & Nöje
Har verksamheten flera våningar för besökaren?Nej
Om ja: Finns hiss för att en rörelsehindrad med rullator/rullstol ska kunna ta sig mellan våningsplanen?-
Finns reserverad parkering för rörelsehindrade högst 25m från entrén?Nej
Är vägen fram till entrén framkomlig för en rörelsehindrad, med rullator eller rullstol?Ja
Är entrén i marknivå - eller om det finns trappsteg fram till entrédörren - kompletterad med användbar hiss eller ramp?Ja
Har entrédörren dörröppnare?-
Vad har entrédörren för mått?-
Är entrédörren fri från tröskel eller har en tröskel som är max 15mm avfasad?-
Kan någon med rullstol/rullator ta sig mellan verksamhetens olika rum (entré, reception, kapprum, toalett och dylikt) utan att passera trappsteg om hiss eller ramp saknas?-
Vad har övriga dörrar, utöver entrédörren, för mått?-
Finns det möjlighet att sitta ner och vila under besöket?Ja
Finns minst en toalett i lokalen som person med eldriven rullstol kan använda? (Toaletten ska ha ett mått på 2,2 x 2,2 meter och ett fritt utrymme som är 0,9 meter brett på båda sidor om toalettstolen samt armstöd på båda sidor om toalettstolen)Vi har ingen toalett (finns allmän kommunal toalett i närheten)
Om nej, vad är har det största toalettutrymmet för mått och vad är måtten vid sidan av toaletten?-