Håskö stugor

På Håskö finns fem stugor, som hyrs ut dygnsvis, året runt. Transport till och från Håskö kan ordnas.

Det vi i dagligt tal kallar Håskö är egentligen två större öar – Håskö och Lisselö – Håskö norr om hamnviken och Lisselö söder om. Det är ett av Östergötland sista orörda skärgårdshemman. Här bedrivs fiske, djurhållning och skogsbruk. Förutom Håskö och Lisselö ingår ett antal småöar i hemmanet, som omfattar ca 200 hektar. Håskö/Lisselö är privatägda. Ägarna bor på Håskö året runt. Under framför allt de senaste 10 åren har antalet besökare, främst båtturister ökat kraftigt och för att möta detta ökande intresse har turistservice blivit en stor verksamhetsgren;

  • Stugor att hyra
  • Transporter till och från Håskö
  • Bryggor som under turistsäsongen kan användas av gästande båtar.
  • Kiosk
  • Bastu och två badtunnor
  • Ett bibliotek där Du lånar böcker Du inte läst eller lämnar böcker du läst.

På öarna går tamdjur i lösdrift (kor, tjur, höns). Under juni-juli är det kalvningsperiod. Dessutom finns en hel del vilt (rådjur, hjort, vildsvin.

Varmt välkomna till Håskö. I den skyddade viken finns alltid plats.

Håskö stugor