Holmtebo Gårdsbutik

I Holmtebo Gårdsbutik hittar du många härodlade och lokalt producerade delikatesser och varor från flera olika lokala producenter. Här finns också lite konst och hantverk. På gården föder vi upp hästar och har höns som värper ägg till gårdsbutiken. Följ oss på Facebook så ser du där när vi har extra aktiviteter.

Öppettider

Öppet alla dagar året om mellan klockan 08.00-20.00. Självbetjäning.

Tillgänglighetsanpassningar för rörelsehindrade

FÖRETAGHolmtebo Gårdsbutik
Har verksamheten flera våningar för besökaren?Nej
Om ja: Finns hiss för att en rörelsehindrad med rullator/rullstol ska kunna ta sig mellan våningsplanen?-
Finns reserverad parkering för rörelsehindrade högst 25m från entrén?Nej
Är vägen fram till entrén framkomlig för en rörelsehindrad, med rullator eller rullstol?Ja
Är entrén i marknivå - eller om det finns trappsteg fram till entrédörren - kompletterad med användbar hiss eller ramp?Nej
Har entrédörren dörröppnare?Nej
Vad har entrédörren för mått?-
Är entrédörren fri från tröskel eller har en tröskel som är max 15mm avfasad?Nej
Kan någon med rullstol/rullator ta sig mellan verksamhetens olika rum (entré, reception, kapprum, toalett och dylikt) utan att passera trappsteg om hiss eller ramp saknas?-
Vad har övriga dörrar, utöver entrédörren, för mått?-
Finns det möjlighet att sitta ner och vila under besöket?Ja
Finns minst en toalett i lokalen som person med eldriven rullstol kan använda? (Toaletten ska ha ett mått på 2,2 x 2,2 meter och ett fritt utrymme som är 0,9 meter brett på båda sidor om toalettstolen samt armstöd på båda sidor om toalettstolen)Nej
Om nej, vad är har det största toalettutrymmet för mått och vad är måtten vid sidan av toaletten?Bajamaja utomhus