Boende

Kommunen kan ordna bostad med stöd för dig som har funktionsnedsättning. Du kan också få bidrag för att bygga bort hinder i din egen bostad.

Gruppbostad

I en gruppbostad finns personal

som kan hjälpa dig på dagen och på natten.

I en gruppbostad finns flera små lägenheter.

Där finns också rum som du delar med andra.

Köket och tv-rummet är sådana rum

som du delar med de andra.

Servicebostad

Servicebostäder är lägenheter

som finns i vanliga bostadshus.

I servicebostaden finns service

och personal som är till för dig som bor i huset.

Korttidsboende

Korttidsboende är en plats

dit du kan få komma för en kortare tid.

Bygga om i din bostad

Du kan få olika hjälpmedel.

Hjälpmedel kan göra

att du klarar av att bo kvar i din egen bostad.

Kommunen kan i vissa fall bidra med pengar

för att bygga om i din bostad.

Bygga om i bostaden kan vara

att du vill göra dörrar bredare

eller ha en ramp utanför dörren.

Det kallas bostadsanpassning.

Om du vill veta mer om bostadsanpassning

ska du ringa telefonnummer 0123-19100.