Funktionsnedsättning

Du som har funktionsnedsättning kan få hjälp. Du kan till exempel få hjälp med boende, och en personlig assistent, med arbete sysselsättning och saker att göra på fritiden.

Kommunen kan ordna bostad med stöd för dig som har funktionsnedsättning. Du kan också få bidrag för att bygga bort hinder i din egen bostad.