Turlistorna för skolskjuts är på väg

Turlistorna för skolskjuts är på väg

Idag har vi skickat ut turlistor till de elever som åker med våra mindre skolskjutsfordon, utskicket bör levereras med posten torsdag eller fredag.

På grund av sena ändringar samt sent inkomna ansökningar som vi har prioriterat att få med har utskicket blivit försenat, vi beklagar detta och de problem som det kan ha medfört.

Vi har tagit med alla ansökningar som inkommit till och med måndag den 8 augusti. Ansökningar inkomna från tisdag denna vecka och framåt kommer behandlas nästa vecka, Östgötatrafiken har då 10 arbetsdagar på sig att planera nya skolskjutsar.

Här kan ni läsa mer om skolskjuts samt ansöka.