Så handlar vi i Valdemarsviks kommun

Under vår och sommar 2022 har en enkätundersökning genomförts i Valdemarsviks kommun för att få en bild av konsumentbeteenden inom kommunen. En länk och QR-kod har delats i Valdemarsviks kommuns hemsida, sociala medier samt skrivits ut och spikats upp på anslagstavlor vid matvarubutiker och på andra platser där boende och besökare rört sig.

Här får du ta del av en sammanställning av resultatet.

Har du synpunkter, frågor eller tankar kring undersökningen eller resultatet kontakta naringsliv@valdemarsvik.se