Per ger råd om el och energi

Ska du köpa hus och funderar över på solceller? Hyr du din bostad och betalar mycket för uppvärmning och el? Är ventilationen verkligen bra? Allt detta, och mer därtill, ger Per Sjöström svar på. Han är kommunens energirådgivare med mer än 15 år i yrket.

Per Sjöström är energi- och klimatrådgivare i Valdemarsviks kommun, som genom samarbete med Energimyndigheten, Norrköpings- och Söderköpings kommuner ger gratis rådgivning om el och energi till kommuninvånare. Per arbetar till vardags med att hantera mängder av olika frågor, oftast över telefonen och e-post, men Per åker även ut och gör hembesök för att kunna ge råd på plats.

– Jag gör en hel del hembesök, inte bara för att se över befintliga energilösningar, utan också för att hjälpa till att göra en bedömning vid köp av ny bostad. Kanske finns där en gammal oljepanna och som ny köpare till fastigheten kan det vara bra att ha någon att bolla idéer kring alternativa lösningar med. Jag är ju ingen säljare utan arbetar enbart utifrån invånarnas perspektiv – för deras och bostadens bästa, berättar Per.

Ett hembesök kan vara ett bra sätt att ta tempen på sin bostad. Då tittar Per och fastighetsägaren tillsammans på husets allmänna hälsotillstånd, inomhusklimatet, hur ventilationen fungerar, och hur stora kostnaderna är.

– Det är viktigt att spara energi, men både huset och människorna som bor i det ska må bra. För stor återhållsamhet kan vara negativt för inomhusklimatet, förklarar Per.

15 års erfarenhet

Per Sjöström är energiingenjör till yrket, och har arbetat som rådgivare i flertalet av länets kommuner sedan 15 år tillbaka. När han tittar tillbaka på hur hans arbete har förändrats under dessa år ser han stora skillnader.

–  När jag började som rådgivare handlade frågorna mestadels om solvärmepaneler i syfte att värma vatten. Man frågade också om pellets och vedeldning. Idag rör de flesta frågorna värmepumpar och solel – det finns en stor nyfikenhet kring solceller. Pellets är nästan helt ute, jag får nästan inga sådana frågor längre.

Rådgivningen i Valdemarsvik

Per besvarar frågor från flera kommuner, men i Valdemarsvik är det ungefär 40 personer årligen som söker hans hjälp.

– Det som skiljer sig är nog att fler fritidshusägare hör av sig från Valdemarsvik än från andra kommuner. De vanligaste frågorna rör el-förbrukningen och vad man kan göra för att minska sina kostnader. Men jag får också frågor om fönsterbyte, och solceller förstås.

– En vanlig missuppfattning är att det bara är fastighetsägare som kan höra av sig till oss, men du som hyr din bostad är också välkommen att höra av dig. Det kan finnas saker som du kan göra för att minska dina kostnader – även om du hyr din bostad, berättar Per.