Omdaning av näringslivsrådet

Diskussioner om näringslivsrådets utformning, syfte och funktion har under en tid varit på tapeten både inom kommunhusets väggar och utanför – i näringslivet.

Fredag den 1 april hölls det senaste näringslivsrådet där rådets medlemmar alla var överens om en omdaning och förnyelse i rådet. På mötet bjöds Mjölbys näringslivschef Torbjörn Sjögren in för att berätta om deras näringslivsråd där man lyckats hitta en lyckad form för samverkan och ömsesidig förståelse mellan kommun och näringsliv. De har också lyckats bygga in en naturlig rotation på rådets representanter, som i deras fall väljs av kommunstyrelsen, och där en representant från näringslivet innehar ordförandeposten. Mjölby tog under 2021 ett kliv uppåt i Svenskt Näringslivs ranking Företagsklimatet vilket sannolikt inte enbart beror på näringslivslivsrådet, men gör att Mjölby kan ses som en kommun värd att ta rygg på och inspireras av.

Till nästa råd som hålls den 15 juni 2022 har näringslivsutvecklare i uppdrag att genom dialog och samverkan med företagen i Valdemarsvik fastställa formalia för hur rådet ska utformas framåt, dvs dess syfte och innehåll, hur val av nya representanter ska ske samt föreslå en ny ordförande ur näringslivet. Nedan finner du minnesanteckningar från näringslivsrådet den 1 april samt det första utkastet på förslag till förändringar.

Har du åsikter om näringslivsrådet och dess utformning? Eller känner du dig manad att delta aktivt för att driva på näringslivsfrågor i rådet? Välkommen att höra av dig till näringslivsutvecklare Sarah Åkerblom sarah.akerblom@valdemarsvik.se