Ny förskole- och skolorganisation – Fyra förslag

Förvaltningen har fått ett politiskt uppdrag att anpassa förskola och skola, med målet att skapa en ny organisation som kombinerar hög kvalitet och ekonomisk balans.

Under processens gång har förvaltningen tagit hänsyn till en rad faktorer såsom barn- och elevunderlag samt antalet enheter för att skapa en anpassad och effektiv struktur för vår förskole- och skolverksamhet.

Nedan hittar du en sammanfattning av förslagen. Mer information hittar du i detta dokument: Förslag till ny förskole- och skolorganisation

Sammanfattning förslag 1 – Tre skolor

 • Verksamheten vid Sörbyskolan avslutas och eleverna ingår i Vammarskolans elevunderlag som blir en grundskola för F-9.
 • Årskurs 4–6 på Ringarums skola blir en del av Gusums skolas elevunderlag som blir en grundskola för F-6.
 • Ringarums förskola flyttas till Ringarums skola. Ringarums skola blir en förskola och grundskola för F-3.
 • I övrigt är förskoleorganisationen är oförändrad.

Sammanfattning förslag 2 – Tre skolor

 • Verksamheten vid Sörbyskolan avslutas och eleverna ingår i Vammarskolans elevunderlag som blir en grundskola för F-9.
 • Årskurs F-3 på Gusums skola blir en del av Ringarums skolas elevunderlag som blir en grundskola för F-3.
 • Årskurs 4-6 på Ringarums skola blir en del av Gusums skolas elevunderlag som blir en grundskola för 4-6.
 • Nuvarande förskoleorganisationen är oförändrad.

Sammanfattning förslag 3 – Två skolor

 • Verksamheten vid Sörbyskolan avslutas och eleverna ingår i Vammarskolans elevunderlag som blir en grundskola för F-9.
 • Ringarums skola F-6 avslutas och eleverna blir en del av Gusums skola F-6.
 • Ringarums förskola flyttas till Ringarums skola.
 • I övrigt är förskoleorganisationen är oförändrad.

Sammanfattning förslag 4 – Två skolor

 • Verksamheten vid Sörbyskolan avslutas och eleverna ingår i Vammarskolans elevunderlag som blir grundskola för F-9.
 • Gusums skola F-6 avslutas och eleverna blir en del av Ringarums skola F-6.
 • Nuvarande förskoleorganisationen är oförändrad.

Har du frågor eller funderingar? Kontakta oss gärna på nyskola@valdemarsvik.se, så svarar förvaltningen så fort som möjligt. Framöver kommer vi att sammanställa frågor och svar som publiceras på vår hemsida. Samtliga inkomna frågor och synpunkter kommer delges med politiker som fattar slutgiltigt beslut.

Glöm inte att anmäla er till informationskvällarna i mars: Informationskvällar gällande ny förskole- och skolorganisation – Valdemarsviks kommun