Informationskvällar gällande ny förskole- och skolorganisation

I mars månad kommer det genomföras tre möten gällande ny förskole- och skolorganisation. Alla är välkomna så det spelar ingen roll om du är vårdnadshavare eller intresserad av frågan.

Valdemarsvik: 11 mars klockan 18.00– 20.00, Folkets hus.
Gusum: 12 mars klockan 18.00– 20.00, Viran Folkets hus.
Ringarum: 13 mars klockan 18.00– 20.00, Kyrkvägen 4.

Notera att du som är intressent gällande Gryts förskola tillhör upptagningsområde Valdemarsvik.

Om du inte kan den kvällen mötet är på din ort är du välkommen till någon av de andra tillfällena. Det är samma information på alla möten. För att vi ska kunna planera träffarna på ett bra sätt behöver du däremot anmäla dig i länken nedan.

Varmt välkomna!

Anmälan till informationskväll