Nu upphandlas byggnationen av nya Ringgården

Nu har upphandling inletts gällande byggnationen av det nya vård- och omsorgsboendet Ringgården. Den 16 mars är sista dagen att lämna anbud, och därefter kan utvärdering av inkomna anbud ske.

– Efter anbudsutvärdering och politiskt igångsättningsbeslut kring vinnande anbud har fattats, och att tilldelningsbeslut skickats, följer en period innan beslutet vunnit laga kraft. Därefter skrivs avtalet under. Löper processen på smidigt kan byggstart ske i juni, berättar Mikael Jonsson, teknisk chef inom Valdemarsviks kommun.

För Valdemarsviks kommun är det nya vård- och omsorgsboendet ett omfattande projekt, men långt från det enda som ska göras under året. Ett normalår driver kommunens tekniska kontor ett fyrtiotal olika projekt. Under 2022 är flera stora projekt på gång.

– Förutom vanliga reparationer och underhållsarbeten kommer vi även inleda arbetet med att åtgärda kulverten som leder Fifallaån under mark i centrala Valdemarsvik. Där har Trafikverket avslutat reparationerna av den delen av kulverten som löper under Storgatan, varför vi nu kan inleda vårt arbete på övriga delar som faller under vårt ansvar. Förutom upphandlingen och uppstarten av Ringgården har vi ytterligare två upphandlingar under året, gällande snöröjning och hantverkarstjänster, berättar Mikael Jonsson.