Nu startar Grön Rehabilitering i Möjligheternas trädgård

Försteg Grön Rehabilitering är ett projekt som vänder sig till de som står allra längst från arbetsmarknaden. Projektet syftar till att stärka individens förutsättningar, förmåga och motivation att ta steg mot ar-bete eller studier.

Inom Valdemarsviks kommun har förstegsverksamhet med inriktning grön rehabilitering bedrivits i olika former under ett antal år, bland annat genom projektet ”Möjligheternas trädgård”, som avslutades under 2019. Nu startar ett liknande projekt upp, som syftar till att ge meningsfull och utvecklande sysselsättning till personer som står längst från arbetsmarknaden.

– Vi kommer att hålla till på flera platser, men utgår från Möjligheternas trädgård, där vi arbetar med odling. Men genom samarbete med en hästgård kommer deltagarna även få utföra olika sysslor där, nära djur och natur, berättar Mikael Jönsson, projektledare.

Fokus på individens utveckling

I verksamheten ingår också olika hälsofrämjande aktiviteter med fokus på individens personliga utveckling.

– Vi kommer att skapa individuella planer för alla deltagare i projektet, för att de ska få bästa tänkbara utväxling av projektet. Alla får handledning och vägledning anpassat utifrån sina behov, förutsättningar och önskemål, berättar Mikael, som kommer att arbeta i projektet tillsammans med Mats Fredriksson och Magnus Andersson. Tillsammans kommer de att handleda deltagarna i arbetet, men även ge stöd på andra sätt, exempelvis genom att skapa vardagsrutiner som på olika sätt främjar deltagarnas väg mot arbetslivet.

Ett samarbetsprojekt

Bakom projektet står Samordningsförbundet i Östra Östergötland. För finansieringen står Europeiska socialfonden ESF, Region Östergötland, med delfinansiering av de kommuner där projektet drivs; det vill säga i Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik. För Valdemarsviks kommun innebär det att vår del av projektet till 50% bekostas av kommunala medel.