Narkotikaspår i avloppsvatten och omvärldsbevakning 2022

Sedan 2017 har länets kommuner deltagit i mätningar av narkotikaspår i avloppsvattnet. Syftet med analyserna är att se omfattningen av cannabis, amfetamin, kokain och smärtstillande läkemedlet tramadol i Valdemarsviks kommun.

Under 2022 har tre provtillfällen genomförts vid Sandviks avloppsreningsverk vilket innebär cirka 2700 anslutna personer. Det ger en bild ur ett övergripande perspektiv och inte på individnivå.

Liksom föregående år är spår av cannabis vanligast förekommande och Valdemarsvik ligger enligt mätningarna högst i länet. Vi ser även en ökning av amfetamin men minskad användning av kokain och tramadol.

– Det är självklart bekymmersamt att vi ligger högst i länet vad gäller cannabis och vi tar det på största allvar. Vi ser att en mer liberal syn breder ut sig i samhället och vad det beror på kan vi inte säga helt säkert men debatten om legalisering i andra länder kan vara en bidragande orsak. Därför är det viktigt att arbeta med attityder kring narkotika, inte minst tillsammans med våra ungdomar, säger Fredrik Törnborg, Trygghetssamordnare i Valdemarsviks kommun.

Mätningarna är en del av kartläggningen hur vi tillsammans med andra aktörer ska arbeta framåt och minska användningen av narkotika. Bland annat genom ett nytt medborgarlöfte, informationskvällar och andra insatser tillsammans med polisen.

– I enkäten ”Om mig” som under året gick ut till alla elever i årskurs 8 ser vi ingen ökning vilket är positivt och en indikator på att våra preventiva insatser har effekt, säger Fredrik Törnborg.

Hela rapporten hittar du här: Narkotikaspår i avloppsvatten och omvärldsbevakning 2022
Mer om den hjälp Valdemarsviks kommun erbjuder: Missbruk och beroendeproblem – Valdemarsviks kommun
Mer information för dig som vårdnadshavare: Föräldrawebben – Föräldrawebben (valdemarsvik.se)