Miljökontorets öppettider i sommar

Miljö- och hälsoskyddstelefonen har avvikande öppettider i sommar:

  • Vecka 28: STÄNGT
  • Vecka 29: Öppet tisdag och torsdag 08:00-09:30
  • Vecka 30: Öppet tisdag och torsdag  08:00-09:30

Avloppstelefonens avvikande tider:

  • Vecka 28: Öppen tisdag och torsdag 08:00-09:30
  • Vecka 29: STÄNGD
  • Vecka 30: Öppen tisdag och torsdag 08:00-09:30