Kraftigt snöfall påverkar framkomlighet

Det kraftiga snöfallet som inträffade under natten har medfört påverkningar på framkomligheten i Valdemarsviks kommun. Kommunens snöröjare har varit i full gång sedan tidig morgon och har kallat ut samtliga entreprenörer för att intensifiera insatserna. Enligt prognos ska snöfallet avta runt 14.00 och arbetet fortgår.

Bland annat har linjetrafik och skolskjutsar haft svårt att ta sig fram, eller tvingats ställa in. Detta har främst drabbat elever boende i Gryt och Norrbacka. Under morgonen har vi kontaktat vårdnadshavare till drabbade elever.

Valdemarsviks kommun har fastställt tydliga prioriteringar för snöröjningsinsatserna för att säkerställa samhällets funktioner. Högsta prioritet ges åt räddningstjänst, busstationer, skolor, vårdinrättningar samt gång- och cykelvägar. Efter detta riktas fokus mot det övergripande gatunätet för att säkerställa smidig trafik och tillgänglighet för invånarna.

Normalt sett påbörjar kommunen snöröjning när snötäcket når 5 cm på gång- och cykelvägar samt 7 cm på gator. Emellertid tar man hänsyn till temperatur och andra förhållanden som i detta fall. Arbetsstarten anpassas också efter prognosen, och kommunen strävar efter att invänta snöfallets slut innan man påbörjar röjningsarbetet.

Valdemarsviks kommun uppmanar invånarna att vara extra försiktiga i trafiken och anpassa sina resplaner efter rådande väderförhållanden.

Mer information om Valdemarsviks kommuns snöröjning hittar du här: Snöröjning – Valdemarsviks kommun