Har du enskilt avlopp? Den här informationen är till för dig!

Under 2022 görs en inventering av fastigheter där slamtömmarna behöver dra extra lång slang mellan bilens uppställningsplats och slambrunnen. Är det mer än 20 meter tillkommer en avgift på 573 kronor enligt kommunens taxa.

Det pågår också ett säkerhetsarbete där personalen i möjligaste mån undviker att köra in på villatomter för att komma åt brunnen. Dels för trafiksäkerheten, människor och djur ska kunna röra sig tryggt på sin tomt, men även för att undvika skador på enskild egendom. Det här kan också medföra att slangdragningen blir längre än tidigare.

Vi strävar kontinuerligt mot att förbättra arbetsmiljö för personalen. Om man har lång slangdragning till sin brunn uppmanar vi fastighetsägare att skaffa en permanent sugslang för tömning av avlopp. Det skonar inte bara personalen utan även er mark.

Detta arbete kan innebära att du från och med i år får ett tillägg trots att din slambrunn är kvar på samma plats som tidigare.