Guide till kommunen för företagare – ny folder!

Det du som företagare gör för Valdemarsvik är av största betydelse för att kommunen och
välfärden här ska fungera. Du skapar skatteintäkter och sysselsättning som i sin tur bidrar
till att vi kan finansiera vård, omsorg och skola. Ett gott samarbete mellan kommunen
och dig som företagare är därför viktigt för Valdemarsvik nu och i framtiden. Vår vision är
att ständigt förbättra företagsklimatet i kommunen och att du ska känna dig väl bemött.
En del av kommunens arbete kan upplevas fyrkantigt då det regleras av lagar och förordningar.

Den här guiden är därför tänkt att förklara sådant som du som entreprenör kan
komma i kontakt med genom ditt företagande.

Ladda ner den eller hämta ett exemplar i receptionen på kommunhuset Strömsvik.