Besöksförbud införs på äldreboenden

Valdemarsviks kommun fortsätter det förebyggande arbetet med att förhindra och begränsa smittspridning i vår kommun. Vi har sedan tidigare avrått från besök till våra äldreboenden och i enlighet med Folkhälsomyndighetens avrått allmänheten att besöka äldre och andra personer som tillhör någon av riskgrupperna.

Nu vidtar vi ytterligare en åtgärd i förebyggande syfte. Idag har vi fattat beslut att införa besöksförbud till våra äldreboenden. Beslutet gäller från och med lördag den 21 mars 2020 och gäller till och med den 5 april 2020, men kan komma att förlängas om vi ser att risk fortfarande föreligger. Beslutet har fattats av Krisledningsnämndens utskott, fredag den 20 mars 2020..

Du som är anhörig kommer alltså inte att kunna besöka din familjemedlem under en begränsad tid. Vi förstår att det kan kännas svårt, men vi gör allt för att skydda våra boende och undvika att smitta sprids.

Vi är tacksamma för förståelse och att besöksförbudet respekteras.