Skönero Köttbutik

I maj 2022 öppnar en obemannad köttbutik strax utanför Valdemarsvik. Butiken är ett samarbete mellan Skönero Gård och Bjursunds slakteri – vilket innebär att produktionen i alla sina led, uppfödning, transport och slakt, håller sig inom samma kommun.

Öppettider
07:00-22:00

Tillgänglighetsanpassningar för rörelsehindrade

FÖRETAGSkönero Köttbutik
Har verksamheten flera våningar för besökaren?Nej
Om ja: Finns hiss för att en rörelsehindrad med rullator/rullstol ska kunna ta sig mellan våningsplanen?Nej
Finns reserverad parkering för rörelsehindrade högst 25m från entrén?Ja
Är vägen fram till entrén framkomlig för en rörelsehindrad, med rullator eller rullstol?Ja
Är entrén i marknivå - eller om det finns trappsteg fram till entrédörren - kompletterad med användbar hiss eller ramp?Ja
Har entrédörren dörröppnare?Nej
Vad har entrédörren för mått?90 cm
Är entrédörren fri från tröskel eller har en tröskel som är max 15mm avfasad?Ja
Kan någon med rullstol/rullator ta sig mellan verksamhetens olika rum (entré, reception, kapprum, toalett och dylikt) utan att passera trappsteg om hiss eller ramp saknas?Ja
Vad har övriga dörrar, utöver entrédörren, för mått?-
Finns det möjlighet att sitta ner och vila under besöket?Nej
Finns minst en toalett i lokalen som person med eldriven rullstol kan använda? (Toaletten ska ha ett mått på 2,2 x 2,2 meter och ett fritt utrymme som är 0,9 meter brett på båda sidor om toalettstolen samt armstöd på båda sidor om toalettstolen)Har ingen toalett.
Om nej, vad är har det största toalettutrymmet för mått och vad är måtten vid sidan av toaletten?-