Bokö

Bokös odlingslandskap som varit dåligt hävdat, började restaureras på 1980-talet när det blev naturreservat. Idag sköts markerna traditionsenligt med slåtter och bete. Får och kor av gammal lantras bidrar till den kulturella helheten.

Från Västantill till Lotsudden

Besöksområdet vid Västantill är kantat av gärdesgårdar som idag har samma sträckning som vid laga skifte på 1840-talet. Från Västantill kan man vandra på en körväg till byn på öns östra sida.

Stenig odlingsmark

De centrala delarna av Bokö består av småbruten, delvis stenig, gammal odlingsmark som domineras av ekhagmarker och mer eller mindre öppna hagmarker och åkrar samt en artrik havsstrandäng. Här trivs ovanliga arter som exempelvis hagtornsfjärilen.

Värt att veta

Vid Västantill finns en angöringsbrygga för besökare. Här finns också en mindre utställning samt sopmaja, informationstavla och rastbord. Det finns även en vandringsled som tar besökaren runt öns norra delar. I nordost finns uthyrningsstugor.