Närhet och samarbete är det bästa

”Det bästa med mitt jobb är närheten till mina kollegor. Vi samarbetar mycket och vi har en gemenskap som är unik för små kommuner.” Det berättar Louise Skymnevik om jobbet som socionom.

Det är en lång utbildning för att bli socionom. Det närmaste universitetet där man har möjlighet att utbildas till socionom är i Linköping. Det är en populär utbildning så därmed svår att komma in på.
Socionomer arbetar väldigt brett och har en bred utbildning.

– Vi kan vara kuratorer och jobba inom socialtjänsten med att hjälpa barn, funktionshindrade eller andra grupper som behöver stöd i olika former, berättar Louise Skymnevik, myndighetschef inom Valdemarsviks kommuns stöd- och omsorgssektor under vårt samtal.

Fördelar och nackdelar

Det Louise tycker är bäst med sitt jobb är närheten hon får till sina kollegor. De hjälper varandra och har mycket frihet att arbeta brett med frågorna. Louise lyfter fram många saker som både är bra och sämre. Exempelvis att arbetet som Socionom är ett viktigt jobb där man ibland måste fatta svåra beslut. Det är jobbigt, men en nödvändig del av arbetet. Men som socionom kan man göra skillnad för människor och hjälpa i svåra situationer.

– Om jag ska beskriva en baksida så skulle jag säga är att man inte blir så specialiserad och såklart att det är brist på socionomer. Att arbeta i en liten kommun är bra på ett sätt eftersom man får arbeta med så olika saker, men om man är intresserad av en viss gren inom yrket finns inte samma utrymme att utveckla den. I större kommuner kan man bli mer inriktad på en sak, det kan vara en fördel men det kan också vara en nackdel.

Stort behov av fler socionomer

Behovet av socionomer är stort, så mycket som tre socionomtjänster är lediga just nu. Det gör att
det blir tufft för de socionomer som finns. Bristen på socionomer i kommunen gör att de som finns måste göra allt.

– Det är alltid ett behov av socionomer och våra socionomer har ofta arbetat i andra kommuner i länet inom olika områden. Det är ett roligt jobb, men kan vara lite kämpigt om man inte har så mycket erfarenhet. Erfarenheten kommer dock snabbt när man har mycket att jobba med, säger Louise.

Av: Lydia Karpoff, prao-redaktör från årskurs 8, Vammarskolan