Alkohol och droger

Socialtjänsten kan hjälpa den som dricker för mycket alkohol eller använder narkotika eller andra droger.

Om du tycker att du dricker för mycket alkohol eller om du känner någon som gör det kan du ringa 0123-19100. Du kan också kontakta sjukvården.

Du kan ansöka om hjälp mot ditt missbruk vid socialförvaltningens mottagning.

Mottagningen finns i Valdemarsvik.

Du kan ringa på telefon 0123-191 00 måndag-fredag 08:00-16:00.

Behöver du hjälp andra tider finns Socialjouren i Norrköping.

Du kan ringa socialjopuren på telefon 011-152283, på vardagar mellan klockan 17:00 till 08:00.

Du kan även ringa socialjouren på helgerna.