Ringgården

Ringgården är ett vård- och omsorgsboende som ligger i Ringarum, cirka en 18 kilometer norr om centralorten Valdemarsvik.  Där finns det 19 lägenheter varav 8 är anpassade för personer med demenssjukdom. Alla lägenheter är på 1-1½ rok med egna kokmöjligheter.