Viss fördröjning av sophämtning

På grund av snöfallet i helgen kommer det bli störningar i sophämtningen de närmsta dagarna. Entreprenören kommer att köra ifatt så fort dom kan.

För att underlätta arbetet ber vi er skotta fram era kärl.

Vi hoppas på överseende med problematiken.