Vill du vara med i näringslivsrådet?

Vill du vara med i näringslivsrådet?

Är du företagare i Valdemarsviks kommun och vill driva på näringslivets utveckling tillsammans med andra företagare och näringslivsutvecklaren på kommunen? Bli en av representanterna i omdaningen av näringslivsrådet!

Vi eftersträvar en jämn fördelning av företagare från kommunens alla orter och en jämn fördelning av företagare av olika åldrar, branscher, kön, etniskt ursprung och dylikt. Det allra viktigaste är att du har engagemanget att ideellt lägga tid på näringslivsfrågor som inte bara är av egen vinning, utan av vinning för Valdemarsviks utveckling.

Hör av dig till sarah.akerblom@valdemarsvik.se