Vilket behov av kompetens har du i ditt företag?

I ett samarbete mellan Arena arbetsmarknad och näringslivsavdelningen inventerar vi vilka behov som finns av kompetens på företagen runt om i Valdemarsviks kommun. Detta för att bättre kunna matcha våra vuxenutbildningar till arbetsmarknadens behov.

Inventeringen görs i form av ett formulär som skickas ut till dig som företagare. Har du inte fått formuläret via mail så hittar du det här. 

Du som företagare förbinder dig inte till att anställa eller ta emot praktikanter/lärlingar genom att svara på frågorna i formuläret. Du kan däremot bli kontaktad av Arena arbetsmarknad om du har ett behov av kompetens och vi har en lämplig student som kan passa dig och ditt företag. Upplägg och engagemang klargörs i så fall i nästa skede. Detta är främst en kartläggning av behoven i kommunen.

Formuläret ämnas skickas ut en gång i halvåret för att hållas relevant och uppdaterat. För frågor kontakta näringslivsutvecklare.