Viktig Information: Förskolan i Ringarum håller stängd idag den 5 oktober

På grund av branden i Ringarum har förskolan beslutat att hålla stängt idag, den 5 oktober, av säkerhetsskäl.

Ett meddelande har skickats till vårdnadshavare vars barn påverkas av stängningen. Vi beklagar de eventuella olägenheter detta kan medföra och ber om förståelse för det extraordinära läget.

Vi kommer att göra vårt bästa för att hålla er vårdnadshavare informerade om eventuella förändringar och när förskolan förväntas återuppta normal verksamhet.