Vattenskada i Vammarskolan

UPPDATERING 11/8-21

Den vattenskada som drabbade Vammarskolan för två veckor sedan påverkar vart vi kan bedriva undervisning i höst. Det är flera klassrum som under hösten kommer att saneras och byggas om. Vi har därför gjort en planering där andra lokaler tas i anspråk. Elever i årskurs 5, 7-9 fortsätter sin undervisning på Vammarskolan. Vi har alternativa lokaler för årskurs 4 och 6. Årskurs 4 kommer att vara på Sörbyskolan under hösten och ha stor del av undervisningen där. Årskurs 6 får sin undervisning på Lovisebergs förskola. Vi är ännu inte klara med alla detaljer och fler ändringar kan tillkomma. Vi vill be er om förståelse för att vi gör vårt bästa och att självklart gör vi allt för att undervisningen påverkas minimalt.

Till vårterminen ska allt vara återställt och vi kan återgå till det normala. Till dess får vi hantera den här situationen så gott vi kan och kommunicera med varandra på bästa sätt.


UPPDATERING 29/7-21

Rapporten från saneringsföretaget beskriver omfattande vattenskador. Arbetet med att riva ut fuktskadade innertak, väggar och golv inleds så snart som möjligt. Avfuktning av de båda drabbade våningsplanen kommer att ske innan lokalerna kan återställas.

Under den gångna veckan har kommunen undersökt möjligheterna att flytta de årskurser som fått sina klassrum förstörda. Det rör sig om årskurserna 4 och 6, och flera olika alternativ finns. Innan beslut fattas behöver Vammarskolans ledning se över logistik och eventuellt göra vissa justeringar i scheman för att möjliggöra undervisning i andra lokaler.

Så snart alla beslut är fattade i frågan kommer information att skickas ut till vårdnadshavare via Infomentor och via kommunens hemsida. Det kommer att ske under kommande vecka 31.

– Målsättningen är att finna den bästa tänkbara lösningen för de elever och medarbetare som kommer behöva inleda höstterminen i tillfälliga lokaler. En trygg och bra arbetsmiljö och studiero är vår prioritet och vi ska se till att skolstarten blir en positiv upplevelse för alla elever och all personal, säger Anders Kempe, rektor för Vammarskolan.


UPPDATERING 27/7-21

Vi har idag haft ett saneringsföretag på plats i byggnaden för att bedöma skadeläget. Det är omfattande skador, och vi arbetar nu vidare med att se över lokalfrågan inför skolstart. På torsdag den 29/7 återkommer vi med mer information.


FÖRSTA INLÄGGET 26/7-21

Under natten till måndagen den 26 juli upptäcktes en omfattande vattenskada i Vammarskolan. Räddningstjänsten larmades till platsen och kommunens V/A-enhet stängde av vattnet.

Just nu pågår undersökning av skadans omfattning och ursprung. Vi kan inte idag ge några besked kring hur händelsen påverkar skolstarten, men vi kommer att återkomma med mer information så snart vi kan.