Vattenläcka påverkar Bergsvägen i Gusum

På grund av en vattenläcka kommer vi att stänga av vattnet för flera fastigheter kring Bergsvägen i Gusum. Vi vet i nuläget inte när ni får tillbaka vattnet.

Öppna kranarna lite försiktigt efter avstängningen eftersom det kan finnas luft i ledningarna. När vattnet återkommer kan det vara missfärgat , det är inte farligt och försvinner om du spolar i kranarna en stund. Undvik att tvätta innan vattnet åter är klart.