Vattenläcka på Kvarnvägen Ringarum

På grund av en vattenläcka på Kvarnvägen Ringarum kommer vi att stänga av vattnet för flera fastigheter kring Gamla Landsvägen 67-81. Vi vet i nuläget inte när ni får tillbaka vattnet.

Öppna kranarna lite försiktigt efter avstängningen eftersom det kan finnas luft i ledningarna. När vattnet återkommer kan det vara missfärgat, det är inte farligt och försvinner om du spolar i kranarna en stund. Undvik att tvätta innan vattnet åter är klart.