[ÅTGÄRDAD] Vattenläcka Gusum

På grund av en vattenläcka på ledningsnätet i Gusum kommer vi tyvärr att stänga av vattnet för de boende vid Centrumplatsen, Centrumvägen och Bruksgatan.

Vatten finns att hämta vid pumpstationen utanför entrén till Ica Birgersson. Medtag eget kärl att ta vatten i.

Öppna kranarna lite försiktigt efter avstängningen eftersom det kan finnas luft i ledningarna.
När vattnet återkommer kan det vara missfärgat, det är inte farligt och försvinner om du spolar i kranarna en stund. Undvik att tvätta innan vattnet åter är klart.