[ÅTGÄRDAT] Vattenläcka Gusum: Vattnet stängs tillfälligt av 8 maj

På grund av en vattenläcka kommer vi behöva stänga av vattnet under dagen onsdag 8 maj för flera fastigheter kring Bruksgatan, Gusum.

Öppna kranarna lite försiktigt efter avstigning eftersom det kan finnas luft i ledningarna. När vattnet återkommer. När vattnet återkommer kan det vara missfärgat, det är inte farligt och försvinner om du spolar kranarna en stund. Undvik att tvätta innan vattnet är klart.