Vattenavbrott i Skeppsgården: Tekniska problem efter strömavbrott

På grund av ett teknist fel efter strömavbrottet finns förnärvarande inget vatten i det kommunala vattenledningsnätet i Skeppsgården. Tekniker är på väg till vattenverket för att försöka hitta och åtgärda felet.

Öppna kranarna lite försiktigt när vattnet är tillbaka eftersom det kan finnas luft i ledningarna. När vattnet återkommer kan det vara missfärgat, det är inte farligt och försvinner om du spolar i kranarna en stund. Undvik att tvätta innan vattnet åter är klart.