Varning för bedrägerier

Vi har nyligen mottagit information om oönskat besök hemma hos en äldre person i Valdemarsviks kommun där denne uppmanats att skriva på papper för att få tillgång till hemtjänst. Vi vet i nuläget inte om det är en isolerad händelse eller om flera har drabbats.

Vi vill betona att Valdemarsviks kommun aldrig genomför oanmälda hembesök för att erbjuda hemtjänst. För att få tillgång till hemtjänst måste du först ansöka hos kommunens biståndshandläggare för beslut som sedan tar ärendet vidare via officiella kanaler.

De flesta i målgruppen är inte aktiva på sociala medier. Vi uppmanar därför alla att sprida denna information till era närstående, bekanta och grannar, så att de är medvetna om situationen.

Vid eventuella misstankar eller observationer av obehöriga besökare, eller försök till bedrägerier i någon form, var vänlig kontakta polisen.

Ring alltid 112 vid pågående brott. Ring 114 14 om du vill komma i kontakt med polisen, exempelvis för att lämna tips eller anmäla brott som inte kan anmälas via e-tjänst.

Polisens hemsida