Vård och omsorg för äldre – Valdemarsviks kommun utmärker sig i Socialstyrelsens öppna jämförelser

Socialstyrelsens öppna jämförelser är en metod som används för att jämföra och utvärdera kvaliteten på hälso- och sjukvård samt socialtjänst i Sverige. Metoden använder sig av indikatorer för att mäta prestanda inom olika områden, som till exempel vårdresultat, tillgänglighet, resursanvändning och patientsäkerhet. Syftet med öppna jämförelser är att öka insynen och kunskapen om verksamheterna inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst, och att främja en kontinuerlig förbättring av kvaliteten på dessa tjänster.

Valdemarsviks kommun utmärker sig lite extra inom riskförebyggande åtgärder och vård i livets slutskede, även kallad palliativ vård. Se tabellen nedan för resultaten där vi är bland de bästa kommunerna i Sverige:

Öppna jämförelser vård och omsorg om äldre 2022Resultat i jämförelse med Sveriges kommunerFöljsamhet %Medelvärde Sverige
Riskförebyggande åtgärder, Senior Alert, 2021-20229/23688%65%
Dokumenterat brytpunktssamtal 2021-202222/23692%79%
Dokumenterad smärtskattning i journal sista levnadsveckan 2021-20226/23689%60%

Resultaten i sin helhet finns att ta del av här: Socialstyrelsen | Öppna jämförelser