Valdemarsviks kommun uppmärksammas för ”Årets kompetensutveckling”

Omställningsfonden har nominerat tio arbetsgivare till utmärkelsen ”Årets kompetensutveckling”. Valdemarsviks kommun är en av dem.

Det är första gången Omställningsfonden delar ut priset ”Årets kompetensutveckling”. Syftet med priset är att inspirera välfärdens arbetsgivare att arbeta strategiskt med kompetensutveckling.

”Årets kompetensutveckling” tilldelas en kommun, region eller ett kommunalt företag som under året genomfört en lyckosam kompetensutvecklingsinsats för en eller flera medarbetare. Valdemarsviks kommun nomineras för satsningen på att kompetensutveckla medarbetare att karriärväxla från förskollärare till hr-konsult.

– Det är jätteroligt att denna insats uppmärksammas av Omställningsfonden. Det är ett bra exempel på hur vi kan arbeta långsiktigt för att erbjuda karriärvägar inom kommunen. Vi har de senaste åren genom riktat stöd från staten och Omställningsfonden kunnat satsa på kompetensutveckling. Vi har idag 25 nya undersköterskor som tidigare arbetat som vårdbiträden – deras kompetensutveckling har möjliggjorts tack vare dessa stödinsatser, berättar Carina Magnusson, HR-chef i Valdemarsviks kommun.