Valdemarsvik sticker ut i årets ranking – bästa resultatet på 15 år

Valdemarsviks kommun har blivit utnämnd som en av de 10 kommunerna i Sverige som har ökat mest i årets ranking av företagsklimatet från Svenskt Näringsliv. I Östergötland är Valdemarsvik den kommun som gjort den största förbättringen! Kommunen landar på rankingplats 200 i år, i jämförelse med plats 269 år 2022. Det är det bästa resultatet på 15 år.

– Att ha en öppen dialog om alla frågor är viktigt. Att politikerna prioriterar näringslivsfrågor är också avgörande och att ha en enkel väg in till näringslivskontoret, säger Sarah Åkerblom, näringslivsutvecklare i kommunen.

Även den politiska ledningen lyfter fram dialog som en viktig del i framgångarna för Valdemarsvik.

– Vi har på olika sätt försökt förbättra dialogen med näringslivet. Det är en nyckelfaktor. Vi ser det som oerhört viktigt att vi både från kommunen och näringslivet har förståelse för de utmaningar men också de möjligheter som vi står inför. Vi har även lagt energi på att komma vidare i ett antal tidsmässigt utdragna ärenden som har berört olika näringsidkare, säger Per Hollertz (M), kommunstyrelsens ordförande.

I Valdemarsvik har kommunanställda gått utbildningen ”Förenkla helt enkelt” som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) erbjuder.

– Det är den största insatsen vi har gjort för att förbättra företagsklimatet. Den handlar om hur en kommun blir bättre med fokus på just företagande. Vi har 1 300 företagare på våra 7 500 invånare och det gör att företagare och invånare går ihop. Målet var att öka förståelsen för företagare hos våra kommunanställda för att det inte ska behöva vara så krångligt för företagen. Vi har skrivit en ny handlingsplan som det tas beslut om under hösten. Där ingår det bland annat att vi ska bli bättre på att återkoppla, tydligare rutiner kring telefon och mejl och en ny mer användarvänlig hemsida. Något vi har fått låga betyg på, berättar Sarah Åkerblom.

Kommunen har fått högre poäng på samtliga enkätfrågor men ökar allra mest på frågan om hur nöjda företagen är med kommunens upphandling.

Vill du fördjupa dig ytterligare i resultatet hittar du mer information här.

Om rankingen
Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2023 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under första kvartalet 2023 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.