Valdemarsvik öppnar upp för ukrainare på flykt

Migrationsverket är i stort behov av fler bostadsplatser på grund av den snabba ökningen av personer från Ukraina som nu söker sig till Sverige. Enligt en begäran till länsstyrelserna behövs omedelbart 3 000 nya platser, samt ytterligare 9 000 platser skyndsamt. Valdemarsvik står redo och kan tillhandahålla cirka 150 platser omgående. Det är möjligt att utöka antalet platser inom närtid.

På torsdagen fick Länsstyrelsen Östergötland i uppdrag från Migrationsverket att inventera akutboenden i länets kommuner. Några timmar senare hade kommunerna i Östergötland rapporterat in att det finns minst tusen platser. Valdemarsvik är en av de kommuner som står redo att öppna upp för ukrainska flyktingar.

– Det finns en stor vilja i vår kommun att ta emot människor på flykt. Allt sedan kriget i Ukraina inleddes har vår kommunala förvaltning undersökt möjligheterna att snabbt finnas till hands om behovet uppstår, och privata fastighetsägare har också hört av sig. Det är fantastiskt att se det engagemang som finns för att hjälpa människor i nöd, säger Lars Beckman, kommunstyrelsens ordförande (S).

Kommunen har en god beredskap. Den stora flyktingvågen 2015 har bidragit med erfarenheter och rutiner som gör oss väl förberedda för att ta emot flyktingar från Ukraina. De tillfälliga boenden som vi meddelat länsstyrelsen består främst av tomma och outnyttjade lokaler. Samtidigt strömmar fler boendemöjligheter in till kommunen.

– Vi har fått påringningar från både företagare och privatpersoner som ställer lokaler och husrum till förfogande. Vi tar uppgifter och kommer att återkomma om behov uppstår längre fram. Prioriterat är att få till akuta boenden. Därefter kommer vi att i första hand nyttja de fastighetsbolag som kan erbjuda tomma lägenheter för omgående inflyttning, berättar Birgitta Modig, enhetschef för Arena arbetsmarknad, där integrationsfrågorna ingår.