Orange vädervarning – kan påverka bland annat skolskjuts

Orange vädervarning – kan påverka bland annat skolskjuts

SMHI har utfärdat en orange vädervarning för vind i kombination med snöfall från den 7 mars klockan 06.00 till den 8 mars klockan 15.00. Större delarna av Östergötland omfattas av vädervarningen.

Kraftigt snöfall i kombination med frisk vind kan innebära mycket begränsad framkomlighet på vägar. Särskilt i öppna landskap som till exempel inte har hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor. Ge dig därför inte ut på vägarna om det inte är nödvändigt.

Det innebär att bland annat skolskjutsarna kan komma att påverkas. Skolbusschauffören har det sista avgörandet om vägen bedöms säker att köra. Håll kontakten med ditt barns skolbusschaufför för att hålla dig uppdaterad om sena ändringar. Det är sannolikt att det inträffar elbortfall i områden med luftburna elledningar, vilket även påverkar mobila nät för telekommunikationer. Information om pågående strömavbrott och prognoser hittar du hos din elleverantör.

Vad innebär Orange vädervarning?

Allvarliga konsekvenser för samhället, fara för allmänheten. Väderutveckling som kan medföra allvarliga konsekvenser för samhället, fara för allmänheten samt allvarliga skador på egendom och miljö. Störningar i samhällsfunktioner är förväntade. Lokala variationer kan förekomma, därför kan särskilt utsatta miljöer, personer och enskilda fastigheter drabbas av mycket allvarliga skador. Enskilda personer eller grupper som är särskilt känsliga kan också drabbas mycket allvarligt.

Här kan du läsa mer om vädervarningar på SMHIs webbplats